Miehikkälän kunta

Maisematyölupahakemus

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan (Miehikkälän asemakaava-alue) Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Kaliomäki 2:232 (2,84 ha) tilalle avohakkuun suorittamiseksi (2,6 ha) liitekartan mukaisesti.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla sekä Miehikkälän kunnan nettisivuilla 4. – 17.2.2021 välisenä aikana.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 17.2.2021 mennessä osoitteella
Miehikkälän kunta, Rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 4.2.2021

Rakennusvalvonta

Liite