Miehikkälän kunta

Maisematyölupahakemus

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Kukkarokallio 2:365 tilalle (0,5772 ha) puistometsän harvennushakkuulle (0,5 ha).
Miehikkälän kunnan Saivikkalan eteläosan asemakaavassa Kukkarokallio tila on pääosin lähivirkistysaluetta ja maa- ja metsätalousaluetta, jossa on ohjeellinen ulkoilualue merkintä.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 30.3. – 9.4.2020 välisenä aikana. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisu saattaa vaikuttaa voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 9.4.2020 mennessä osoitteella Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa rakennustarkastaja, puh. 050 389 2152

Rakennusvalvonta

Liitteet