Miehikkälän kunta

Maisematyölupahakemus

Miehikkälän (489) kunnan Muurikkala (409) kylän Raja 11:29 tilalle (31,79 ha) haetaan  MRL 128 §:n  mukaista maisematyölupaa Muurikkalan yritysalueen asemakaavan tiealueiden, vesihuoltolinjan, tonttien ja louhosalueen käyttömuutoshakkuulle (7,6 ha).

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 28.1.2020 – 7.2.2020 välisenä aikana. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisu saattaa vaikuttaa voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 7.1.2020 mennessä osoitteella Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä. Maisematyölupa-asiakirjat ovat nähtävillä yllä mainitun ajan Miehikkälän kunnan rakennusvalvontatoimistossa (Keskustie 4 A) viraston aukioloaikana.

Miehikkälässä 28.1.2020

Rakennusvalvonta

Liite