Miehikkälän kunta

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemus

Miehikkälän kunta hakee MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa hakkuusuunnitelman mukaisesti Miehikkälän asemakaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle 489-411-8-139, Juoksumäki , 8 ha, puistometsien harvennushakkuu.
Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan keskustoimistossa 19.7.2018 – 30.7.2018 klo 9-11 välisenä aikana.
Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 19.7. – 30.7.2018 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan keskustoimistossa arkisin klo 9-11 (os. Opintie 4, 49900 Virolahti). Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 30.7.2018 mennessä, osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti
Virolahdella 19.7.2018
Rakennusvalvonta

Liitetiedosto: Kartta+489-411-8-139