Miehikkälän kunta

Maisematyölupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 22.1. – 5.2.2016

Miehikkälän kunta hakee MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylässä Laheksenniitty 34:7 (0,7 ha) ja Klinikka 8:80 (0,3 ha)  tiloille harvennushakkuun suorittamiseksi. Maisematyölupa-alueet sijoittuvat:

  •  Klinikka 8:80 alue on Miehikkälän kirkonseudun asemakaavassa varastorakennusten (AP-K) korttelialuetta, joka on osin rakennettu
  • Laheksenniitty 34:7 alue on keskusta-alueen eteläosan asemakaava ja asemakaavan muutos (Y) -korttelialuetta, joka on osin rakennettu

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 22.1. – 5.2.2016 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 5.2.2016 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 22.1.2016

Rakennuslautakunta

Kartta Klinikka 8:80

Kartta Laheksenniitty 34:7