Miehikkälän kunta

Määräaikaisen apulaisrakennustarkastajan virka

Määräaikainen apulaisrakennustarkastajan virka

Virolahden kunnassa julistetaan haettavaksi määräaikainen apulaisrakennustarkastajan virka. 31.12.2018 saakka. Virka täytetään mahdollisimman pian.

Viran kelpoisuusehtona on MRA:n rakennustarkastajalta edellyttämä pätevyys. Mahdollisuus oman auton käyttöön on viran hoidon kannalta välttämätöntä.

Apulaisrakennustarkastajan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti kiinteistöveroprojektin käytännön töiden johtaminen ja kiinteistöveroprojektiin liittyvien tarkastusten ja mittausten suorittaminen kiinteistöillä Virolahden ja Miehikkälän kunnissa sekä päätösten tekeminen rakennusrekisteriin tehtävistä muutoksista sekä hallintosäännössä määrätyt muut viran hoitoon liittyvät tehtävät. Ennen kiinteistöveroprojektin tehtävien alkamista apulaisrakennustarkastaja toimii rakennustarkastajan viransijaisena tämän virkavapauden päättymiseen asti.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virkaehtosopimuksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen on toimitettava viimeistään 26.2.2018 klo 15.00 Virolahden tekniseen toimistoon osoitteeseen Opintie 2, 49900 Virolahti.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 3892 150