Miehikkälän kunta

Maa-ainesluvan muutos

Haetaan muutosta soran ottamiseksi olevaan maa-aineslupaan (kh. 28.4.2014 § 69). Alue sijaitsee  Miehikkälän kunnan Miehikkälän kylän tilalla Kattilavuori (489-408-82-0). Lupa on voimassa 6.5.2024 saakka.

Voimassa olevan soraluvan lisäksi haetaan lupaa myös kiven louhintaan ja murskaukseen. Louhittavan kiven kokonaismäärä on 100 000 k-m3 ja vuotuinen otto 12 500 k-m3.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 17.3. – 18.4.2016 välisen ajan (MRL 13 §). Lupahakemus liitteineen on nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa yllä mainitun ajan viraston aukioloaikana.

Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti rakennuslautakunnalle 18.4.2016 mennessä (os. Virolahden kunta, rakennuslautakunta, PL 14, 49901 VIROLAHTI).

Rakennuslautakunta 17.3.2016

Kartta