Miehikkälän kunta

Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut

1.1.2019 alkaen Miehikkälän ja Virolahden kuntien sosiaalipalvelut siirtyvät Kymsoten alaisuuteen.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapselle oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.
Lastensuojelun tukimuotoja ovat perhetyö, taloudellinen tuki, tukiperheet, ohjaaminen erityispalveluihin ja tarvittaessa sijaishuollon järjestäminen.

Lastensuojeluun liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:
johtava sosiaalityöntekijä Tiia Nieminen, puh. 040 710 7318
etunimi.sukunimi@kymsote.fi

sosiaaliohjaaja Heidi Alho, puh. 040 199 1918
etunimi.sukunimi@kymsote.fi

sosiaaliohjaaja Nina Pöyri, puh. 040 710 7322
etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Lastenvalvoja

Lastenvalvoja huolehtii, että avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan ja huollosta ja elatuksesta sovitaan.
Avo- ja avioeron yhteydessä lastenvalvoja laatii ja vahvistaa lapsen huolto- ja tapaamissopimuksen sekä elatussopimuksen. Sopimuksen tekemisen ehtona on, että puolisot pystyvät sopimaan asioista. Jos sopimukseen ei päästä, asia menee oikeuden päätettäväksi.

Tuula Pakkala Lastenvalvoja
Kymsote
Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut
Satamantie 4 B, 5.krs
49460 Hamina
p. 040 199 1280 (puhelinaika ma, ke ja to klo 9.00-10.00)
tuula.pakkala@kymsote.fi

Elatusturva

Kela voi maksaa elatustukea erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Tällöin lapsi on esimerkiksi adoptoitu ilman kumppania tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole vahvistettu.
Erotilanteessa elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.
Elatustuki maksetaan lapsen vanhemmalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Tuki voidaan myös myöntää ja maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.
Lasten elatustukiasioissa teitä palvelee Kansaneläkelaitos.

https://www.kela.fi/elatustuki

Haminan perheneuvola

Perheneuvolalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.

Haminan perheneuvola palvelee myös Miehikkälän ja Virolahden kuntien asukkaita.

Osoite: Rautatienkatu 8, 49400 Hamina; puh. (05) 749 3083.
Puhelinneuvonta: ma-pe, varmimmin klo 10-11.
Ajanvaraus: ma-pe 8-15.

Lisätietoja: Haminan perheneuvola