Miehikkälän kunta

Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut

1.1.2019 alkaen Miehikkälän ja Virolahden kuntien sosiaalipalvelut siirtyvät Kymsoten alaisuuteen.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perheitä ja tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa erityisesti tilanteissa, joissa perheiden on vaikea selvitä yksin. Lastensuojelun tavoitteena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ja tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lasten ja perheiden ongelmia pyritään ehkäisemään ja puuttumaan ongelmiin riittävän varhain. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lisätietoja: Lastensuojelu / Kymsote

Lastenvalvoja

Perheoikeudelliset palvelut ovat lasta koskevia yksityisoikeudellisia sopimus- ja selvitysasioita.

Palveluja ovat esimerkiksi:
– Ohjaus, neuvonta ja keskusteluapu eroa harkitseville tai eronneille
– Isyyden selvittäminen
– Lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
– Lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen

Lisätietoja: Lastenvalvojat ja perheoikeudelliset palvelut / Kymsote

Elatusturva

Kela voi maksaa elatustukea erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Tällöin lapsi on esimerkiksi adoptoitu ilman kumppania tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole vahvistettu.
Erotilanteessa elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.
Elatustuki maksetaan lapsen vanhemmalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Tuki voidaan myös myöntää ja maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.
Lasten elatustukiasioissa teitä palvelee Kansaneläkelaitos.

Lisätietoja: Elatustuki / Kela

Perheneuvola

Perheneuvola antaa ohjausta ja tukea sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.

Lisätietoja: Perheneuvola ja nuorisoneuvola / Kymsote

Perhekeskus

Kymenlaakson sähköinen perhekeskus kertoo lähimmän palvelevan perhekeskuksen ja avoimet kohtaamispaikat, jossa voi tavata muita lapsiperheitä.
Tarjolla on apua ja tukea monenlaisissa perheiden tilanteissa ja ongelmissa.

Lisätietoja: Kymenlaakson perhekeskus