Miehikkälän kunta

Kymenlaaksossa aloitetaan ”Mitä kuuluu” -soitot yli 80-vuotiaille asukkaille

Haminan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat ja Kymsote ovat yhteistyössä aloittamassa ”Mitä kuuluu” -soittorinkipalvelua. Soittorinki toimii 8.4. alkaen. Soitot kohdennetaan niille 80-vuotiaille ja vanhemmille, jotka eivät ole Kymsoten koti-, asumis ja hoivapalvelujen vakituisia asiakkaita.

Soitoilla keskustellaan erityisesti arjen sujumisesta poikkeusolojen aikana. Samalla selvitetään, onko kotona kaikki hyvin ja onko ehkä ilmennyt jonkinlaisen tuen tai avun tarvetta. Iäkkäille kuntalaisille annetaan myös neuvoja ja tukea hänen mahdollisesti tarvitseman avun järjestämisessä ja voidaan sopia viikoittaisista jatkopuheluista poikkeustilan ajalle.

Soitot toteutetaan arkipäivisin klo 9-17 välillä.

Soittorinkiin kuuluvat soittajat kuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä seurakuntayhtymien diakoniatyöntekijöitä. Kaikkia soittorinkiin osallistuvia sitoo vaitiolovelvollisuus. Kunnissa nimetyt vastuuhenkilöt perehdyttävät kaikki soittorinkiin osallistuvat soittajat.

Soittoringin soittajat eivät kysele puheluiden aikana esimerkiksi henkilötietoja tai pankkiyhteyksiä. Soittajat eivät myöskään tule kenenkään kotiin käymään. Asiakkaiden kotona käyvät Kymsoten työntekijät tunnistaa kuvallisesta toimikortista.

Mikäli ikääntynyt ei ole saanut soittoa 30.4.2020 mennessä, mutta toivoo mahdollisuutta keskustella, niin tällöin voi olla yhteydessä oman kunnan yhteysnumeroon.

”Mitä kuuluu?” -palvelun kuntakohtaiset yhteysnumerot:

Hamina         p. 040 199 1816

Kouvola         p. 020 615 8492 / Anne Eriksson tai
keskustelupuhelin 020 615 1266

Miehikkälä     p. 05 749 6530

Virolahti         p. 05 749 6530

Pyhtää          p. 044 743 1105 / diakoni Anne Koskinen tai
p. 044 743 1025 / kirkkoherra Marjo Kujala