Miehikkälän kunta

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA TIEDOTTAA

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Miehikkälän ja Virolahden jätemaksutaksasta 1.7.2017 alkaen

Jätelain 78§:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen. Jätemaksulla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset. Jätetaksa koskee kunnan vastuulla olevia jätteitä.

Esitys on nähtävillä Virolahden kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Opintie 2 B, 49900 Virolahti ja Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 6, 49700 Miehikkälä 19.4.2017 saakka ja www.kymenjatelautakunta.fi

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä oloaikana.

Kirjalliset kannanotot on jätettävä  Kymen jätelautakunnalle 19.4.2017 klo 12.00 mennessä joko postitse: Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32, 45701 Kuusankoski  tai

tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143

Kouvolassa  5.4.2017                               Kymen jätelautakunta