Miehikkälän kunta

Kymen jätelautakunnan taksakuulutus

Kymen jätelautakunta tiedottaa

 Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2021 alkaen.

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen. Jätemaksulla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset. Jätetaksa koskee kunnan vastuulla olevia jätteitä. Nyt valmisteltavana oleva esitys koskee vain jätteenkuljetuksen jätemaksutaksaa.

Jätelain 81 §:n mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti.

Taksan tulee sisältää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuutokset sekä maksujen numeeriset

taksataulukot.

Taksaluonnos on nähtävillä yleisessä tietoverkossa https://www.kouvola.fi/ilmoitukset-ja-kuulutukset/kymen-jatelautakunta-tiedottaa-6/ sekä https://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kymen-jatelautakunta-taksaesitykset1-7-2021/ ajalla 4.5.-17.5.2021.

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 17.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka-  ja Ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Lisätietoja antaa suunnittelija Arja Soini p. 02061 55545

Kouvolassa  4.5.2021                             Kymen jätelautakunta

Kuulutus