Miehikkälän kunta

Kuulutus

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n  mukaan rajanaapurille on ilmoitettava rakennuslupahakemuksen vireille tulosta.

Miehikkälän kunta on jättänyt rakennuslupahakemukset tilapäisrakennusluvilla rakennetuille:

paloasema sekä ambulanssivarikko/liikehuoneisto (729 krm2),

puolilämmin varasto (82 krm2),

jäterakennus (11 krm2)

Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Marttila 2:136 tilalle.

Hankkeen suunnitelmat ovat nähtävillä 8.12.2017 – 18.12.2017 välisen ajan Virolahden kunnan rakennusvalvonnan käyntiosoitteessa, Opintie 2 B, 49900 Virolahti. Mahdollisten huomautusten tulee olla 18.12.2017 mennessä perillä rakennusvalvonnan käyntiosoitteessa tai postitse Virolahden kunta, PL 14, 49901 Virolahti.

8.12.2017

Rakennuslautakunta