Miehikkälän kunta

Kuulutus ympäristöluvan rauettamisesta: Interrock Oy, Miehikkälä

Haminan kaupungin lupavaliokunta on käsitellyt ympäristönsuojelulain 88 §:n ja 27 §:n 1. mom. ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7a mukaisen toiminnan ympäristöluvan rauettamisen, joka koskee tarvekivilouhimon toiminnan lopettamista.

TOIMIJA: Interrock Oy/Jarno Virmasuo, Olkiluodontie 380 27150 Eurajoki, p. 040 5179 235

SIJAINTIPAIKKA: Miehikkälän kunta, Miehikkälän kylä, tila Valkonen 489-408-22-10, osoite Valkosentie 265 Miehikkälä.

Louhimon ympäristölupa on myönnetty vuonna 2007. Toiminta on lopetettu ja alueen jälkihoito on hyväksytty 8.9.2020. Louhimo on aidattu kivi- ja teräsaidoin ja ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty. Louhimo jätetään sellaiseen kuntoon, että se on myöhemmin käytteenotettavissa uudelleen.

Toiminnan ympäristölupa on rauetettu lupavaliokunnan päätöksellä 17.11.2020. ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesti. Lupapäätös annetaan 23.11.2020.

Päätöksestä kuulutetaan yleisessä tietoverkossa Miehikkälän kunnan ja Haminan kaupungin internetsivuilla, osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm, 23.11.2020-30.12.2020 välisenä aikana.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa (30.12.2020 mennessä) Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Valitusoikeus on: 1) asianosaisella; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Krista Rantamo p. 050 477 5329.

Haminassa 19.11.2020

HAMINAN LUPAVALIOKUNTA