Miehikkälän kunta

Kuulutus vireillä olevan varastointilupahakemuksen johdosta / Tornator Oyj

Kuulutukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 3.3.-1.4.2020 sähköisellä ilmoitustaululla.

Sähköinen ilmoitustaulu