Miehikkälän kunta

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta

Miehikkälän kunnan maa-aineslupaviranomaiselle on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista.

Kyseessä on Konetyö Törmälä Oy:n maa-aineslupahakemus kallion louhimiseen ja murskaamiseen Miehikkälän kunnan Suur-Miehikkälän kylässä tiloilla Sorvainen rno 15:326 ja Kivimäki 15:328. Ottamisalueen pinta-ala on 4000 m2. Otettava maa-ainesmäärä on 45 000 m3ktr 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen otto on 4500 m3ktr. Kyseessä on hakemus toiminnan jatkamiseksi.

Asiakirjat ovat nähtävillä 7.1.–6.2.2020 Miehikkälän kunnantalon os. Keskustie 4, Miehikkälä sekä Haminan kaupungintalon os. Puistokatu 2, Hamina asiakaspalveluissa.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 6.2.2020 mennessä Haminan lupavaliokunnalle osoitettuna, os. PL 70/Puistokatu 2, 49401 HAMINA tai sähköpostitse: ymparistonsuoje-lu@hamina.fi.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, puh. 050 477 5329.

Haminassa 27.12.2019

HAMINAN LUPAVALIOKUNTA