Miehikkälän kunta

Kuulutus suunnittelutarve-ratkaisuhakemuksesta

Better Energy Finnish Solar 318 Oy on jättänyt MRL 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisuhakemuksen Miehikkälän Lepästensuon yleiskaava-alueelle rakennettavaksi suunnitellulle aurinkovoimalalle.

Suunnitellun aurinkovoimala-alueen koko on n. 135 ha ja se sijaitsee n. 1,5 km Miehikkälän keskustasta lounaaseen.

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 27.3.2024 – 9.4.2024 välisenä aikana Miehikkälän kunnan internetsivuilla sekä Miehikkälän kunnan rakennusvalvonnassa, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Tämä kuulutus on MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukainen naapurien kuuleminen.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 9.4.2024 mennessä: rakennusvalvonta@miehikkala.fi tai Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 27.3.2024

Rakennusvalvonta

 

asemapiirustus

selvitys suunnittelutarveratkaisu

luontoselvitys

YVA-tarveselvitys

pintavaluntavesien selvitys

hiilitaseselvitys

yleiskaavan selostus