Miehikkälän kunta

Kuulutus päätöksestä maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Raimo ja Pekka Takalan maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan hakijalle soran ottoon. Lupapäätös annetaan 24.5.2021.

Kuulutus