Miehikkälän kunta

Kuulutus, Muurikkalan osayleiskaavan muutos Muurikkalan koulun alueelle

Miehikkälän kunnanhallitus on muuttamassa Muurikkalan osayleiskaavaa Muurikkalan koulun alueella (PY merkintä).

Tavoitteena on muuttaa Muurikkalan osayleiskaava-alueella sijaitsevan vanhan Muurikkalan koulun ja vanhan päiväkodin alueen osayleiskaavamerkintä julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta (PY) siten, että osayleiskaavamuutoksen kaavamerkinnäksi tulee AT (kyläalue).

Kaavan muuttaminen julkisten palvelujen ja hallinnon aluemerkinnältä mahdollistaa päiväkodin ja koulun myynnin käyttötarkoitukseltaan mahdollisimman sallivaksi.

Kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 14.12.2023 – 21.1.2024 Miehikkälän kunnan infopisteessä os. Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan.

Lisäksi kaavaehdotus on nähtävillä Miehikkälän kunnan kotisivulla www.miehikkala.fi.

Mahdollisesti esitettävät mielipiteet on toimitettava Miehikkälän kunnan infopisteeseen os. Miehikkälän kunta, Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ tai sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@miehikkala.fi  21.1.2024 klo 15.00 mennessä.

 Lisätietoja: rakennustarkastaja Jari Metso, puh. 050 389 2152, sähköposti jari.metso@miehikkala.fi

27.11.2023

Miehikkälän kunnanhallitus

Muurikkalan osayleiskaavan muutos kaavaehdotus selostus

Muurikkalan osayleiskaavan muutos kaavaehdotus kartta