Miehikkälän kunta

Kuulutus maisematyölupahakemuksen johdosta, Saivikkala 8:140, Miehikkälä

Astola Matti hakee MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa asemakaava- ja yleiskaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle 489-411-8-140. Kiinteistöillä kaadetaan huonokuntoisia kuusi- ja mäntyrunkoja.

Karttaote

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla 8. – 19.9.2022 välisenä aikana.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 19.9.2022 mennessä: rakennusvalvonta(a)miehikkala.fi tai Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 7.9.2022

Rakennusvalvonta