Miehikkälän kunta

Kuulutus maisematyö- ja purkamislupahakemusten vireille tulosta

Kuulutus maisematyö- ja purkamislupahakemusten vireille tulosta

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan hakkuusuunnitelman mukaisesti Miehikkälän asemakaava-alueella sijaitseville kiinteistöille:
489-411-2-398 Ollinpuisto, 0,5 ha
489-411-2-378 Vuorenpelto, 0,2 ha
489-411-2-338 Töyrylä, 0,2 ha
489-411-27-19 Pyrokratia, 0,4 ha
489-411-20-14 Vladimir, 0,2 ha
489-411-2-416 Lepänaho, 0,2 ha
489-411-2-403 K70T4, 0,2 ha
Maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:n mukaista purkamislupaa haetaan kohteille:
Vanha paloasema: kiinteistö 489-411-34-7 sijaitsee Miehikkälän asemakaavan Y alueella ja alueella on suojelumerkintä sr-2.
Vanha nuorisotalo: kiinteistö 489-411-33-0 sijaitsee Miehikkälän asemakaavan YS alueella.
Hakemuksia koskevat kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopiot Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa 20.6. – 29.6.2018 välisen ajan viraston aukioloaikana (os. Opintie 2B). Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 29.6.2018 mennessä osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti.

Virolahdella 20.6.2018
VIROLAHDEN KUNTA
Rakennusvalvonta

Kartta+489-411-2-398