Miehikkälän kunta

Koulukeskuksen alueen asemakaavan muutos lainvoimainen

Miehikkälän koulukeskuksen alueen asemakaavan muutos, kaavapäätöksen voimaantulo

Miehikkälän kunnanvaltuusto on 23.5.2016 § 13 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Miehikkälän koulukeskuksen alueen asemakaavan muutoksen.

Miehikkälässä 3.8.2016

Kunnanhallitus