Miehikkälän kunta

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGISEN YLEISKAAVAN LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4.4.-8.5.2017

Kotkan-Haminan seudun kunnissa (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) on laadittu seudun strategisen yleiskaavan luonnos. Tavoitteena on ollut mahdollistaa ihmisläheisen, taloudellisesti kilpailukykyisen ja ilmastonmuutoksen huomioivan yhdyskuntarakenteen syntyminen. Elinkeinoelämän osalta lähtökohtina ovat olleet yleiskaavan joustavuus, nopea reagointi muutoksiin ja tulevaisuuden mahdollisuudet mm. digitaalisuuden hyödyntämisessä.

Yleiskaavaluonnos on MRL 62§ mukaisesti nähtävänä seudun kunnissa ja www.khyleiskaava. fi -sivulla. Mielipiteet yleiskaavasta voi lähettää 08.05.2017 mennessä yhteen seudun kuntien kirjaamoista tai internetsivuilla www.khyleiskaava.fi olevan linkin kautta. Kirjaamoon jätetty mielipide otsikoidaan ”Seudun yleiskaavaluonnos”.

Aiheesta järjestetään yleisötilaisuudet: Kotka (Kaupungintalo 11.4. klo 17), Pyhtää (Huutjärven koulu 18.4. klo 17.30)

Yhteystiedot:

Miehikkälän ja Virolahden kunnat

Nähtävillä: Virolahden kunnan tekninen toimisto: Opintie 2B. Mielipiteet: Virolahden kunta, kirjaamo, PL 14, 49900 VIROLAHTI, kirjaamo@virolahti.fi

Lisätietoja:
Miehikkälän ja Virolahden kunnat/Markku Uski, p. 050 389 2150, markku.uski@virolahti.fi

Cursor Oy/Toomas Lybeck, p. 040 190 2571, toomas.lybeck@cursor.fi