Miehikkälän kunta

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGISEN YLEISKAAVAN EHDOTUS

Kotkan-Haminan seudun kunnissa (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) on laadittu seudun strategisen yleiskaavan ehdotus. Kaavan tavoitteena on maankäytön, asumisen ja liikenteen seututason kysymysten ratkaisu ja kehityksen ohjaaminen, tähtäimenä vuosi 2040. Kukin kunta asettaa kaavan nähtäville ja hyväksyy strategisen yleiskaavan oman alueensa osalta.

Yleiskaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 § mukaisesti nähtävänä seudun kunnissa ja www.khyleiskaava.fi -sivulla. Osallisilla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutusten tulee olla perillä viimeistään 30.4.2018.

Kunnissa järjestettävistä yleisötilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Yhteystiedot:

Virolahden ja Miehikkälän kunnat

Nähtävillä: Virolahden kunnan tekninen toimisto, os. Opintie 2B, Virolahti ja Miehikkälän kunnantalo, os. Keskustie 4A, Miehikkälä. Muistutukset 30.4.2018 mennessä os. Virolahden kunta, tekninen toimisto, PL 14, 49901 VIROLAHTI, kaavoitus@virolahti.fi

Lisätietoja:
Virolahden ja Miehikkälän kunnat/Markku Uski
p. 050 389 2150, markku.uski@virolahti.fi