Miehikkälän kunta

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laaditaan vuosina 2015–2017.

Tavoitteena on laatia yleiskaava, joka yhdessä muun kehittämistoiminnan kanssa tuottaa uusia ideoita, kasvua ja työpaikkoja. Kaikkien yhteisenä päämääränä on elinvoimainen seutu.

Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat hyväksyneet seudun kehityskuvan vuonna 2012. Yhteisellä yleiskaavalla konkretisoidaan, miten kehityskuvassa esitetyt periaatteet viedään käytännön toiminnan tasolle ja mitä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä seudun kuntien tulisi ratkaista.

Seudun strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa jatkossa kuntatason yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Seudun strategisen yleiskaavan laatimisprosessia leimaa avoimuus. Kuntalaisille annetaan tietoa yleiskaavaprosessin etenemisestä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista kaavan laatimisen eri vaiheissa. Pääset seudun strategista yleiskaavoitusta käsitteleville sivuille seuraavasta linkistä: www.kotkahamina.fi/vaikuta