Miehikkälän kunta

Kehitysvammapalvelut

Miehikkälän ja Virolahden kehitysvammapalvelut ovat siirtyneet 1.1.2019 alkaen Kymsoten alaisuuteen.

Kymsoten Kehitysvammapalvelut

Miehikkälän ja Virolahden kehitysvammapalvelusta ja toiminnasta vastaavat:

Aikuisten monialaisten palvelujen johtaja Marjo Seuri
puh. 040 508 9079
etunimi.sukunimi@kymsote.fi

kehitysvammapalvelujen esimies vs. Miia Notkola
puh. 040 549 3331
etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Kehitysvammaisten erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.
Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat mm. terveydenhuolto, ohjaus, kuntoutus ja toiminnallinen valmennus sekä työtoiminnan ja asumisen järjestäminen, apuvälineiden järjestäminen sekä muu tarpeellinen toiminta.

Palveluasuminen

Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä.

Yhteystiedot:
Niittytupa
Hyvinvointikeskus Kunila
Keskustie 6
49600 Miehikkälä
puh. 044 383 5086

Niittytupa on kehitysvammaisille tarkoitettu asumispalveluyksikkö, joka sijaitsee Hyvinvointikeskus Kunilassa. Niittytuvalla on yhdeksän asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat Niittytuvalla pysyväisluontoisesti, mutta myös lyhyempi ajanjakso on mahdollinen.

Puuhatupa
Keskustie 8
49700 Miehikkälä
puh. 040 199 1924

Kehitysvammahuollon päivätoiminta hoidetaan Puuhatuvalla. Asukkaista suurin osa asuu omissa asunnoissa ja he tulevat Puuhatuvalle päivätoimintaan. Päivätoiminnan tavoiteena on ylläpitää asiakkaiden säännöllistä päivärytmiä ja kuntouttaa heitä.