Miehikkälän kunta

Kehitysvammapalvelut

Miehikkälän ja Virolahden kehitysvammapalvelut ovat siirtyneet 1.1.2019 alkaen Kymsoten alaisuuteen.

Kymsoten Vammaispalvelut

Asiakas- ja palveluohjaus arkisin klo 9-15: p. 020 633 6025 / Kymsote

Kehitysvammaisten erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.
Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat mm. terveydenhuolto, ohjaus, kuntoutus ja toiminnallinen valmennus sekä työtoiminnan ja asumisen järjestäminen, apuvälineiden järjestäminen sekä muu tarpeellinen toiminta.

Palveluasuminen ja päivätoiminta

Vammaistyön palvelualueen asumispalvelut järjestetään asiakkaan tuen tarpeesta riippuen tuettuna asumisena, palveluasumisena tai tehostettuna palveluasumisena. Asumispalvelut voidaan järjestää asumispalveluyksiköissä tai palveluiden avulla henkilön omassa kodissa.

Vammaisten asumispalvelut / Kymsote

Niittytupa on kehitysvammaisille tarkoitettu asumispalveluyksikkö, joka sijaitsee Hyvinvointikeskus Kunilassa. Niittytuvalla on yhdeksän asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat Niittytuvalla pysyväisluontoisesti, mutta myös lyhyempi ajanjakso on mahdollinen.

Niittytupa
Hyvinvointikeskus Kunila
Keskustie 6
49600 Miehikkälä
puh. 044 383 5086

Päivätoimintaa järjestetään säännöllisesti ja se edistää asiakkaan toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita.
Vammaisten henkilöiden päivätoiminnan tavoitteina voivat olla esimerkiksi hyvinvointiin, itseilmaisuun, luovuuteen ja arjen hallintaan liittyvät asiat.

Työ- ja päivätoiminta / Kymsote

Kehitysvammahuollon päivätoiminta hoidetaan Puuhatuvalla. Asukkaista suurin osa asuu omissa asunnoissa ja he tulevat Puuhatuvalle päivätoimintaan. Päivätoiminnan tavoiteena on ylläpitää asiakkaiden säännöllistä päivärytmiä ja kuntouttaa heitä.

Puuhatupa
Keskustie 8
49700 Miehikkälä
puh. 040 199 1924