Miehikkälän kunta

Katualueiden lunastus

Miehikkälän kunta on 7.6.2022 laittanut vireille Miehikkälän kirkonkylän asemakaava-alueen katualueiden lunastustoimituksen.  Maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n mukaan kunta saa MRL:n 94 §:ssä tarkoitetun katualueen haltuunsa, kun sitä ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi ja alueen erottamista koskeva kiinteistötoimitus on pantu vireille.

Maanomistajien korvaukset määräytyvät myöhemmin erikseen ilmoitettavassa lunastustoimituksessa. Lohkottavat katualueet pyykitetään maastoon 2022-2023 vuosien aikana.

Miehikkälässä 7.6.2022

Kuntatekniikan lautakunta