Miehikkälän kunta

Kaakon kaksikon kunnat valmistautuvat YT-neuvotteluihin koronavirusepidemian vuoksi

Raskain mielin joudumme toteamaan sen tosiseikan, että koronakriisin pidentyessä joudumme todennäköisesti sopeutustoimiin. Raskain mielin myös siksi, että henkilöstö on suhtautunut ja sopeutunut esimerkillisesti koronakriisin aiheuttamiin poikkeusolosuhteisiin.

Työ- ja henkilöstöresurssitilanteen tilannekuvaa on valmisteltu Kaakon kaksikon johtoryhmän toimesta aikavälillä 24.3.-3.4.2020. Tilannekuvan perusteella joudumme varautumaan sopeutustoimiin, joita ovat mm. henkilöstön lomautukset.

Asia on valmisteltu kunnanhallitusten päätettäväksi 9.4.2020 pidettäviin kokouksiin. Esityksessä lomatusten perusteet tulevat olemaan ensisijaisesti koronakriisin vuoksi vähentynyt työmäärä / kokonaan estynyt työntekeminen ja toissijaisesti tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. Esityksessä tulee olemaan mm.:

 • Lomautukset koskevat Kaakon kaksikon (Miehikkälä ja Virolahti) kaikkia tehtäviä pois lukien alakoulujen, lukion ja yläkoulujen opettajia, jotka ovat joutuneet keväällä 2020 poikkeuksellisen hankalaan ja työteliääseen tilanteeseen. Opetus on osin järjestetty samanaikaisesti sekä etä- että lähiopetuksena ja opetuksessa on otettu käyttöön kokonaan uusi toimintamalli uusine teknologioineen.
 • Lomautukset koskevat myös kunnanjohtajia sekä muita johtavia viranhaltijoita.
 • Lomautusten pituudet tulevat olemaan 14-90 päivän välillä. Lomautukset toteutetaan aikavälillä 14.5.-31.8.2020.
 • Mikäli työntekijän kohdalla työtehtävien suorittaminen on kokonaan estynyt tai olennaisesti vähentynyt, pyritään hänelle etsimään ja tarjoamaan korvaavia työtehtäviä.

Koronavirusepidemian vaikutukset Kaakon kaksikon tehtäviin
Koronavirusepidemian vuoksi Suomen hallitus ja tasavallan presidentti totesivat yhdessä Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Tämän vuoksi Suomessa on otettu käyttöön valmiuslaki. 16.3.2020 lähtien Suomen hallitus on antanut voimakkaita rajoituksia ja määräyksiä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Näillä on ollut merkittävä vaikutus Kaakon kaksikon palvelutuotantoon ja myös siihen, miten palvelut tuotetaan:

 • Perus- ja lukio-opetuksessa on siirrytty miltei kokonaan etäopetukseen pl. osa alakoulun 1-3 luokkalaisista sekä erityiseen tukee oikeutetut oppilaat.
 • Koulurakennusten (lukio, yläkoulut ja alakoulut) käyttö on joko vähäistä tai ne ovat kokonaan kiinni.
 • Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsimäärät ovat noin 50 % normaalista ja lapset ovat siirtyneet kotihoitoon.
 • Nuorisotilat ovat kiinni.
 • Sisäliikuntapaikat on suljettu.
 • Liikuntaryhmät sekä muut ryhmät ovat peruttu.
 • Kirjastot ovat suljettu.
 • Museot ovat kiinni.
 • Kevään tapahtumat ovat peruttu. Syytä on varautuma myös siihen, että kaikki kesälle 2020 suunnitellut tapahtumat eivät tule toteutumaan.
 • Kunnanvirastojen tilat ovat asiakaspalvelulta suljettu ja henkilöstö on siirtynyt etätöihin. Virastoissa on paikalla henkilöstöä minimaalisesti.
 • Tilojen sulkemisen vuoksi puhtauspalveluiden tarve on vähentynyt, mutta samalla hygieniatasovaatimukset ovat osissa tiloja kasvaneet (mm. Kymsoten tilat, varhaiskasvatuksen tilat ja keskuskeittiöt).
 • Kouluruokailumäärien vähentymisen vuoksi ravintopalveluiden valmistusvolyymit ovat vähentyneet.

Korvaavaa/lisätyötä mm. ovat:

 • Koronakriisiin liittyvät viestinnälliset asiat.
 • Ruokapartiotoiminta.
 • ”Mitä kuuluu”-soittorinki.
 • Lisäksi on olemassa muutamia hankkeita, joihin voimme sijoittaa rajallisen määrän henkilöitä.

Koronavirusepidemian vaikutukset kuntien talouteen
Koronaviruksen negatiiviset vaikutukset kuntatalouteen tulevat Kuntaliiton ensimmäisen arvion (22.3.2020) mukaan olemaan vähintään 1,5 miljardia euroa. Suurimpina negatiivisina vaikuttimina tulevat todennäköisesti olemaan sosiaali- ja terveyspalvelumenojen voimakas kasvu sekä kunnan tuloveron sekä yhteisöverotuottojen huomattava tippuminen. Suomen pankki arvioi (18.3.2020) talouden supistuvan kuluvana vuonna 1,5‒4 prosenttia, minkä jälkeen mm. Pellervon taloustutkimus ennusti 3‒6 prosentin pudotusta. Realistinen odotus on, että koronavirus tulee vaikuttamaan kuntien talouteen niin merkittävästi, että tilikauden tulokset tulevat olemaan reilusti alijäämäisiä.

Veli-Matti Pulli
Virolahden kunnajohtaja

Arto Ylönen
Miehikkälän kunnanjohtaja