fbpx
Miehikkälän kunta

Kaakon kaksikon johtoryhmän tiedote 29.4.2021

Miehikkälän ja Virolahden kuntien koronarajoitukset ja -suositukset 3.5.2021 alkaen

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on kokouksessaan 28.4.2021 on päivittänyt suosituksia
alueellisista koronarajoituksista. Suositusten johdosta Kaakon kaksikon kunnissa koronarajoituksia
päivitetään 3.5.2021 alkaen. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. Tätä ennen noudatetaan
voimassa olevia koronarajoituksia, jotka ovat luettavissa esim. Virolahden ja Miehikkälän
nettisivuilta.

Koronarajoitusten merkittävimmät kevennykset 3.5.2021 alkaen:
– Nuorisotalot (Kiwi, Pleissi sekä Klamilan nuortentalo) avataan toimimaan normaalisti ilman
ryhmäkoon rajoitusta siten, että toiminnassa voidaan noudattaa turvavälejä ja THL:n
hygieniasuosituksia.
– Kirjastojen oleskelutilat avataan asiakkaiden käyttöön siten, että turvavälejä voidaan noudattaa.
Kirjastoautojen liikennöinti aloitetaan. Virolahden omatoimikirjasto aukeaa.

Ryhmäharrastustoiminta 3.5.2021 alkaen
– 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta sisällä ja ulkona on mahdollista
ilman ryhmäkoon rajoitusta siten, että toiminnassa voi noudattaa turvavälejä.
– 2002 syntyneiden ja sitä vanhempien (aikuisten) ryhmäharrastustoiminta ulkona on mahdollista
enintään kuuden henkilön ryhmissä siten, että toiminnassa voi noudattaa turvavälejä. Aikuisten
ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa on toistaiseksi keskeytetty.
– 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien peli-, kilpailu- ja ottelutoiminta on sallittu sisä- ja
ulkotiloissa.

Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä
kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita. Kokoontumisrajoitus
yleisötilaisuuksiin on 16.5. asti Kymenlaaksossa kuusi henkilöä.

Ammattiurheilun linjaukset kuten ennenkin.
– Pukuhuoneissa ja muissa yhteisissä sosiaalitiloissa on vahva maskisuositus kaikille 12 vuotta
täyttäneille.
– Ikärajojen määrittelyssä noudatetaan OKM ohjetta lasten ja nuorten harrastustoiminnasta:
https://minedu.fi/-/ohjeistus-lasten-ja-nuorten-ryhmaharrastustoiminnasta

Kuntien liikuntaryhmiä- ja paikkoja koordinoi Kaakon kaksikon liikuntatoimi, johon voi olla
yhteydessä vuorojen osalta.

Muut julkiset tilat, tilaisuudet ja kuntien asiakaspalvelu
– Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksellä kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset ovat kielletty 16.5.2021 asti. Enintään 6 hengen tilaisuuksia sisätiloissa ja
alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
– Suositellaan, että ei järjestetä yli 6 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin
myöskään osallistuta.
– Kuntien kulttuuritilat ja kirjastot eivät ole käytettävissä tapahtumille.
– Klamilan nuortentalon kuntosalin avaamista suunnitellaan yhteistyössä Kymsoten kanssa.
Asiasta tullaan tiedottamaan välittömästi, kun avaaminen on mahdollista.
– Kunnat palvelevat asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse. Painavin perusteiden käyntiasiointi
on mahdollista erillisellä ajanvarauksella.
– Kuntien henkilöstö on etätöissä kaikissa sellaisissa tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Muita huomioita:
– Varhaiskasvatus ja perusopetus toimivat normaalisti. Yläkoulujen oppilaille ja
kuudesluokkalaisille suositellaan vahvasti maskin käyttöä koulupäivän ja koulukuljetusten ajan.
Virolahden lukio toimii lähiopetuksessa tarkoin koronajärjestelyin.
– Vahvat suositukset kasvomaskien käytöstä ovat muutenkin voimassa Kymenlaaksossa yli 12-
vuotiaille. Kymsote on suositellut alueen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa
työtehtävissä, joissa se on mahdollista.
– Kymsote suosittelee myös välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista ulkomaille ja
harkitsemaan tarkkaan myös kotimaan matkustamista. Tämän lisäksi Kymsote rajoittanut
vierailijoiden pääsyä sairaaloihin.

Rauhallista ja turvallista vappua!
29.4.2021 Kaakon kaksikon johtoryhmä