fbpx
Miehikkälän kunta

Kaakon kaksikon johtoryhmän tiedote 21.4.2021

Miehikkälän ja Virolahden kuntien alle 18 v-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta 22.4.2021 alkaen

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on kokouksessaan 21.4.2021 on antanut suosituksen 12-
18 -vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan sallimisesta tietyin rajoituksin. Kaakon kaksikon alueella
ryhmäharrastustoiminta on 22.4.2021 alkaen mahdollista seuraavasti:
– Alle 18-vuotiaiden (vuonna 2003 syntyneet ja sitä nuoremmat) ryhmäharrastustoiminta on
mahdollista ulkotiloissa ilman ryhmäkoon rajoituksia seuraavilla käytännöillä
– Toiminta tulee järjestää siten, että turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta huolehditaan
koko toiminnan ajan
– Pelejä ja otteluita ei järjestetä
– Alakouluikäisten (vuonna 2008 syntyneet) ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoimintaa voidaan
toteuttaa myös sisätiloissa. Sisätiloissa tapahtuvassa toiminnassa tulee noudattaa 10 henkilön
ryhmäkoon rajoituksia.
– Yläkouluikäisten (ennen vuotta 2008 syntyneet) osalta ryhmäharrastustoimintaa ei
voida toteuttaa sisätiloissa.
– Harrastustoiminnassa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön lasten- ja nuorten
harrastustoiminnan ohjetta.
– Aikuisten (18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat) ryhmäharrastustoiminta on edelleen
toistaiseksi keskeytetty sisä- ja ulkotiloissa. Suosituksena toteuttaa toiminta etämuotoisena.
– Nuorisotalot, Kiwi, Pleissi sekä Klamilan nuortentalo pysyvät suljettuna. Nuokkaritoiminta on
mahdollista toteuttaa ulkona tapahtuvana toimintana. Yksittäiset välttämättömät
asiakaskohtaamiset ovat mahdollisia sisätiloissa noudattamalla turvavälejä ja käyttämällä
maskeja.
– Yksityisten sisäliikuntapaikkojen kiinniolemista suositellaan 30.4.2021 asti.
Kuntien liikuntaryhmiä- ja paikkoja koordinoi Kaakon kaksikon liikuntatoimi, johon voi olla
yhteydessä vuorojen osalta.
Kaikilta muilta osin rajoitukset ajalla 19.4.-30.4.2021 pysyvät ennallaan
– Varhaiskasvatus ja perusopetus toimivat normaalisti. Yläkoulujen oppilaille ja
kuudesluokkalaisille suositellaan vahvasti maskin käyttöä koulupäivän ja koulukuljetusten ajan.
Virolahden lukio toimii lähiopetuksessa tarkoin koronajärjestelyin.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksellä kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset ovat kielletty 30.4.2021 asti. Enintään 6 hengen tilaisuuksia sisätiloissa ja
alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
– Suositellaan, että ei järjestetä yli 6 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin
myöskään osallistuta.
– Kulttuuritilat ja kirjastot eivät ole käytettävissä tapahtumille. Kirjastojen oleskelutilat, kuten
lehtisalit pysyvät suljettuina. Kirjastoissa lainaus- ja palautustoiminta jatkuvat siten, että
oleskelu kirjastoissa on enintään 15 min. / käyntikerta. Kirjastoauton liikennöinti on edelleen
keskeytetty. Virolahden omatoimikirjasto on suljettu.
–  Salpalinjamuseon ja Bunkkerimuseon ovat avoinna siten, että turvavälien noudattaminen on
tosiasiallisesti mahdollista.
– Kunnat palvelevat asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse. Painavin perusteiden käyntiasiointi
on mahdollista erillisellä ajanvarauksella.
– Kuntien henkilöstö on etätöissä kaikissa sellaisissa tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Vahvat suositukset kasvomaskien käytöstä ovat edelleen voimassa Kymenlaaksossa yli 12-
vuotiaille. Kymsote on suositellut alueen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa
työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Kymsote suosittelee myös välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista ulkomaille ja
harkitsemaan tarkkaan myös kotimaan matkustamista. Tämän lisäksi Kymsote rajoittanut
vierailijoiden pääsyä sairaaloihin.
Seuraavan kerran kuntakohtaisia rajoituksia tarkastellaan ja niistä tiedotetaan ensi viikolla (vko 17).
21.4.2021

 

Kaakon kaksikon johtoryhmä