Miehikkälän kunta

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelulain118 §:n mukaista ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ympäristötarkastaja on 17.7.2019 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.7.2019.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ: Miehikkälän kunta, matkailutoimi, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä

Yhteyshenkilö: Elisa Notkola, p. 040 199 1987, elisa.notkola@miehikkala.fi

TOIMINNAN KUVAUS: Ilmoitus koskee ulkoilmakonserttia ja lavatansseja 10.8.-11.8.2019.Toiminta-ajoiksi on ilmoitettu lauantaina 10.8.2019.- 11.8.2019 klo 15.00-01.00 ja sunnuntaina 11.8.2019 klo 14.30-16.30.

Tapahtuma-alueelta saattaa levitä häiritsevää melua läheisille mökeille ja asuinrakennuksille. Melupäästöjä aiheuttavat äänentoistolaitteet / PA-laitteet esiintymislavojen läheisyydessä, sekä pelimannimusiikki. Melupäästöjä torjutaan äänentoistolaitteiden suuntauksella ja äänitason seurannalla.

SIJAINTIPAIKKA: Koulukeskuksen kenttä, osoitteessa Opintie, 49700 Miehikkälä ja Myllylammen lava, osoitteessa Tanssilavantie 20, 49700 Miehikkälä.

PÄÄTÖS JA PÄÄTÖSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO:
Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Miehikkälän kunnantalolla osoitteessa Keskustie 4 A 49700 MIEHIKKÄLÄ 19.7.2019 – 19.8.2019.

VALITUSOIKEUS: Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä asianosaisilla ja yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Valitusaika päättyy 19.8.2019.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, p. 050 477 5329.

Haminassa 17.7.2019

HAMINAN LUPAVALIOKUNTA