Miehikkälän kunta

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ympäristötarkastaja on 12.5.2016 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta. Ilmoitus koskee Miehikkälän moottorikerhon järjestämää enduro-kilpailua.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.5.2016.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ: Miehikkälän moottorikerho ry, Karjakuja 1,

49700 Miehikkälä.

YHTEYSHENKILÖ: Marko Korpela, puh. 040 553 2012, markoc.korpela@pp.inet.fi

TOIMINNAN KUVAUS: Ilmoitus koskee Pulakorven moottoriradalla 16.7.2016 pidettävää enduro-kisaa, joka aloitetaan jo klo 7.00 aamulla.

PÄÄTÖS JA PÄÄTÖSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO: Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Miehikkälän kunnan asiakaspalvelupisteessä, os. Keskustie 4, Miehikkälä, ajalla 16.5. – 15.6.2016.

VALITUSOIKEUS: Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa asianosaisella ja yleistä etua valvovilla viranomaisilla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Valitusaika päättyy 15.6.2016.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riiko Ritvanen, puh. 040 503 1043

Haminassa 12.5.2016

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA