Miehikkälän kunta

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä

Kuntatekniikan lupajaosto on tehnyt päätöksen 22.2.2023 § 1 suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta Miehikkälän läntisen päiväkodin ja siihen liittyvän ulkovaraston rakentamiseksi kiinteistölle 489-404-2-54 Salakkamäki, hakijana Miehikkälän kunta / Kuntatekniikka.

Julkipanoilmoitus

Ote pöytäkirjasta

Asemapiirustus

Karttaote