Miehikkälän kunta

Julkipanoilmoitus maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Tornator Oyj:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle kiven louhintaan. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 24.5.2019.

Haettu toiminta sijoittuu Miehikkälän kunnan Miehikkälän kylässä tilalle Takamaa rno 9:250.

Päätöksestä kuulutetaan Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla sekä Haminan kaupungin ilmoitustaululla 23.5.-24.6.2019. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 24.5.- 24.6.2019 Miehikkälän kunnantalon, os. Keskustie 4, Miehikkälä ja Haminan kaupungintalon, os. Puistokatu 2, Hamina, asiakaspalvelupisteissä.

Päätöksestä on julkipanon jälkeen valitusoikeus 30 päivän kuluessa (24.6.2019 mennessä) Itä–Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antavat ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, p. 040 511 9819 ja ympäristötarkastaja Riiko Ritvanen, p. 040 503 1043.

Haminassa 23.5.2019
Haminan lupavaliokunta