Miehikkälän kunta

Julkipanoilmoitus maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Konetyö Törmälä Oy:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan haki-jalle kiven louhintaan. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 21.2.2020.
Haettu toiminta sijoittuu Miehikkälän kunnan Suur-Miehikkälän ky-lässä tiloilla Sorvainen 489-408-15-326 ja Sorvainvuori 489-408-15-374.

Päätöksestä kuulutetaan Miehikkälän kunnan sekä Haminan kau-pungin ilmoitustauluilla ja nettisivuilla 21.2.-23.3.2020. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 21.2.- 23.3.2020 Miehik-kälän kunnantalon, os. Keskustie 4, Miehikkälä ja Haminan kau-pungintalon, os. Puistokatu 2, Hamina, asiakaspalvelupisteissä.

Päätöksestä on julkipanon jälkeen valitusoikeus 30 päivän kulues-sa (23.3.2020 mennessä) Itä–Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus-osoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä.
Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo p. 050 477 5329.

Haminassa 20.2.2020
Haminan lupavaliokunta