Miehikkälän kunta

Ilmoitus

Rakennuslautakunta tulee tekemään MRL 166 § ja 167 § mukaisia rakennetun ympäristön hoitoa valvovia katselmuksia Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella kesän 2016 aikana.

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota edellisen vuoden 2015 katselmuksen huomautusten ja muistutusten muutoksiin ja edelleen alueen sortuneisiin ja maisemaa rumentaviin rakennuksiin ja rakennelmiin sekä alueen siisteyteen.

Rakennuslautakunta tulee antamaan katselmuksien perusteella tarvittaessa kunnostamis-/siistimiskehotuksia rakennusten kunnossapitoon ja ympäristön hoitoon.

30.6.2016

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusvalvonta