Miehikkälän kunta

Ilmoitus rakentamisesta

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaan rajanaapurille on ilmoitettava rakennuslupahakemuksen vireille tulosta.

Miehikkälän kunta on jättänyt seuraavat rakennuslupahakemukset:

paloasema sekä ambulanssivarikko/liikehuoneisto (729 krm²),

puolilämmin varasto (82 krm²),

jäterakennus (11 krm²)

Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Marttila 2:136 tilalle.Rakentaminen (paikoitusalue) edellyttää rasitteen luomisen Koivula 2:308 tilalle.

Hankkeen suunnitelmat ovat nähtävillä 26.5 – 3.6.2016 välisen ajan Virolahden kunnan rakennusvalvonnan käyntiosoitteessa, Opintie 2 B, 49900 Virolahti.

Mahdollisten huomautusten tulee olla 3.6.2016 mennessä perillä rakennusvalvonnan käyntiosoitteessa tai postitse osoitteessa Virolahden kunta PL 14, 49901 Virolahti.

26.5.2016 Rakennuslautakunta