Miehikkälän kunta

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija      Tulkki Henri

Dnro        ESAVI/23238/2020

Asia         Hepo-ojansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Miehikkälä

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.2.–19.3.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.