Miehikkälän kunta

Ilmoitus kaavapäätösten lainvoimaisuudesta

Miehikkälän kunnanvaltuusto on 30.9.2019 tekemillään lainvoiman saaneilla päätöksillä hyväksynyt
– § 18 Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan
– § 19 Muurikkalan eteläisten alueiden yleiskaavan.

Miehikkälässä 26.11.2019

Kunnanhallitus