Miehikkälän kunta

Hoitotakuu

Hoitotakuun toteutuminen Kaakon kaksikon (Miehikkälän ja Virolahden) terveysasemilla:

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittelee sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen ja hoitoon. Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö.

Kuntalaisen on saatava arkisin terveysasemien aukioloaikoina välittömästi puhelinyhteys terveysasemaan tai sinne on voitava mennä käymään.
Kuntalaisen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointii kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
Tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa.
Hammashuollossa suun terveydenhoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Hoitotakuun toteutuminen Kaakon kaksikon terveydenhuollon yksiköissä tilanteen mukaan:

Kiireettömien vastaanottoaikojen ensimmäiset vapaat ajat (arkipäivää):

Miehikkälän terveysasema
Lääkärin vastaanotto
10 pv
Hoitajan vastaanotto
1 pv
Diabeteshoitaja
7 pv
Hammaslääkäri
15 pv
Mielenterveystoimiston sairaanhoitaja
3 pv

Virolahden terveyasema
Lääkärin vastaanotto
12 pv
Hoitajan vastaanotto
1 pv
Diabeteshoitaja
2 pv
Hammaslääkäri
35 pv
Mielenterveystoimiston sairaanhoitaja
10 pv