fbpx
Miehikkälän kunta

Hallitus muutti linjaustaan varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevasta rajoituksista

Hallitus poisti ehdon kriittisillä aloilla työskentelevistä vanhemmista lähiopetuksen rajoituksena. Asetus on hyväksytty 20.3.2020 ja se astuu voimaan 23.3.2020.

Suositus lähikontaktien välttämisestä on edelleen voimassa.

Varhaiskasvatus on edelleen kaikkien varhaiskasvatuspäätöksen saaneiden käytössä. Käytännöllä hallitus haluaa varmistaa, että varhaiskasvatuksen saavat kaikki lapset, joiden vanhemmat eivät pysty muulla tavoin järjestämään lapsen hoitoa. Vanhemmat päättävät lapsen hoidon tarpeesta.

Esiopetus toteutuu lähiopetuksena, mikäli vanhemmat eivät pysty muulla tavoin järjestämään lapsen hoitoa.

1-3lk oppilaiden perusopetus järjestetään kaikille halukkaille jälleen lähiopetusta. Hallitus on poistanut ehdon, jonka mukaan lähiopetuksen saisivat osallistua vain ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla.

Erityisen tuen päätöksen saaneet ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat kaikille halukkaille järjestetään jälleen lähiopetusta. Hallitus on poistanut ehdon, jonka mukaan lähiopetuksen saisivat osallistua vain ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla.

Maanantaina 23.3.2020 kaikki Kaakon kaksikon päiväkodit ovat avoinna ja koulut toimivat 1-3lk osalta. Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Miehikkälän päiväkodin Pitkäkosken ryhmän on yhdistettynä Leppäkertun ryhmään ainakin viikon 13 ajan.

Ilmoittakaa mahdollinen lähiopetukseen takaisin siirtyminen esiopetusryhmiin ja kouluille.

Kaakon kaksikon valmiusryhmä