fbpx
Miehikkälän kunta

Hallituksen linjausten vaikutukset Miehikkälän ja Virolahden kuntien palveluihin

Suomen hallitus on 16. maaliskuuta linjannut lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen vuoksi. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallituksen tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Hallituksen linjauksilla on vaikutuksia Miehikkälän ja Virolahden kuntien palveluihin seuraavalla tavalla.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa. Toimintayksiköiden tilanne, kuten esim. Miehikkälän päiväkodin Pitkäkosken ryhmän tilannetta tarkastellaan varhaiskasvatustarpeen mukaisesti. Ne vanhemmat ja huoltajat, jotka voivat järjestää lapsen hoidon kotona, menettelevät niin.

Perusopetuksen ja lukion tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Perusopetus järjestetään lähiopetuksena 1-3 luokkien lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Perusopetus ja lukio-opetus järjestetään etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Toimielimet kokoontuvat normaalisti. Riskiryhmään kuuluvan henkilön osalta suositellaan, että hänen sijastaan kokouksiin osallistuu varajäsen.

Miehikkälän ja Virolahden kuntien museot, kirjastot, harrastetilat ja -paikat, muut urheilutilat, nuorisotilat ja kerho- ja järjestötilat suljetaan. Lisäksi Kymsote on sulkenut kuntouttavan työtoiminnan tilat. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin. Ulkoliikuntapaikat ovat käytettävissä normaalisti ja niiden käyttöä suositellaan.

Valtioneuvosto on kieltänyt vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä (Kunila ja Villinranta).

Kaikki ne kuntien työntekijät määrätään etätyöhön, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Kunnanvirastoissa asiointi on mahdollista ainoastaan puhelimitse tai sähköpostilla. Kuntien yhteinen puhelinvaihde toimii normaalisti (ma-pe klo 9.00-15.00).

Valtioneuvosto on linjannut toimintaohjeena, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien mm. kunnalliset luottamushenkilöt. Miehikkälän ja Virolahden kunnat vetoavat kuntalaisiin yhteisöllisyyden puolesta ja antamaan tukea apua tarvitseville esim. käymällä ikäihmisen puolesta ruokakaupassa. (Päiv. 25.3. Kaakon kaksikon ruokapartio tarjoaa kaupankäyntiapua)

Kuntalaisia kehotetaan pysymään kotimaassa ja välttämään esim. tankkausreissuja Venäjälle.

Kaakon kaksikon johtoryhmä