Miehikkälän kunta

Aiemmat kokoukset  (ennen 1.1.2022)

 

Kuntatekniikan lautakunta 24.11.2021

Pöytäkirja 24.11.2021

Kuntatekniikan lupajaosto

Pöytäkirjat ajalta 29.9.2021 –

Pöytäkirjat ajalta 30.9.2020 – 25.8.2021

Keskuvaalilautakunta 17.11.2021

Miehikkälän_keskusvaalilautakunta_17-11-2021_Pöytäkirja (1)

Kuntatekniikan lautakunta

Pöytäkirja  27.10.2021

Tarkastuslautakunta 6.10.2021

Esityslista

Kuntatekniikan lautakunta 29.9.2021

Pöytäkirja 29.9.2021

Liite 1 § 94 Osavuosikatsaus Miehikkälä

Liite 2 § 94 OVK Investoinnit MI

Liite 3 § 95 OVK Tekninen toimi Vi

Liite 4 § 95 OVK Investoinnit Vi

Liite 5 § 96 SIsäiset vuokrat 2022 Mi

Liite 6 § 96 Sisäiset vuokrat 2022 Vi

Liite 7 § 99 Palvelusopimus

Kunnanhallitus 23.8.2021

Khall-ptk_230821

Liite 1 § 122, Kunnan edustajat yhteisöissä ja järjestöissä

Liite 2 § 125, Talousarvion 2022 laadintaohjeet

Liite 3 § 125, Talousarvion laadinta-aikataulu

Liite 4a § 128, ELY-keskuksen lausunto

Liite 4b § 128, Karttaote

Liite 4b § 128, Kaavakarttaote

Liite 4c § 128, Asemapiirros

Liite 5 § 129, Lausunto

Liite 6 § 130, Lausunto

Kuntatekniikan lautakunta 25.8.2021

Kuntatekniikan lautakunnan pöytäkirja 25.8.2021

Kunnanvaltuusto 9.8.2021

Kvalt-ptk_090821

Kunnanhallitus 21.6.2021

Khall-ptk_210621

Liite 1, Raportointilomakkeet 30.4.2021

Kuntatekniikan lautakunta 30.6.2021

Pöytäkirja 30062021

Liite 1 Rakennusjärjestysehdotus

Liite 2 Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistus OAS

Liite 3 Virolahden merenranta_alueiden osayleiskaavan ajantasaistus OAS

Liite 4 Omakotitonttien yleiset myynti_ ja varausehdot

Liite 5 Yksityistieavustusten täydennys

Liite 6 Oikotien peruskorjaus

Liite 7 Maantien 170 valaistuksen siirto

Liite 8 Palotien ja Pistotien peruskorjaus

Kunnanvaltuusto 14.6.2021

Kvalt-ptk_140621

Liite 1, Tilinpäätös 2020, Final

Liite 2, Henkilöstöraportti

Liite 3, Tilintarkastuskertomus

Liite 4, Arviointikertomus 2020

Liite 5, Hallintosääntö muutokset ja kommentit

Liite 6, Luonnos lahjakirjasta

Keskusvaalilautakunta 16.6.2021

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 16.6.2021

KT10 Äänestysaktiivisuus kunnassa

KT11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain

KT20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain

KT21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta

KT23 Ehdokkaat vertausluvuittain

KT26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain

KT29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet

KT32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista

KT90 Mitättömät äänestysliput perusteittain

Keskusvaalilautakunta 14.6.2021

Keskusvaalilautakunta 14.6.2021 pöytäkirja

Tarkastuslaskennan raportit

Keskusvaalilautakunta 13.6.2021

Keskusvaalilautakunta 13.6.2021 pöytäkirja

Ennakkoäänet 002 Saivikkala ja 003 Suur-Miehikkälä

Keskusvaalilautakunta 11.6.2021

Keskusvaalilautakunta 11.6.2021 pöytäkirja

Kunnanhallitus 7.6.2021

Khall-ptk_070621

Liite 1 § 87, Hallintosääntö

Liite 2 § 93, Luonnos lahjakirjasta

Liite tiedoksi § 88, Osavuosikatsaus

Tarkastuslautakunta 26.5.2021

Tarkastuslautakunta 26.5.2021, pöytäkirja

Kuntatekniikan lautakunta 26.5.2021

Kuntatekniikan lautakunnan pöytäkirja 26.5.2021

Kunnanhallitus 24.5.2021

Kunnanhallituksen pöytäkirja 24.5.2021

Kunnanvaltuusto 17.5.2021

Kvalt-ptk_170521

Liite 1 § 9, Alueellinen hyvinvointikertomus

Liite 2 § 9, Painopistealueet

Liite 3 § 10, Ympäristönsuojelumääräykset

Liite 4 § 12, Kaavoituskatsaus 2021, Miehikkälä

Keskusvaalilautakunta 14.5.2021

Miehikkälän keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 14.5.2021

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

Tarkastuslautakunta 12.5.2021

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 12.5.2021

Keskusvaalilautakunta 10.5.2021

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021

Kunnanhallitus 10.5.2021

Kunnanhallituksen pöytäkirja 10.5.2021

Liite 1 § 76, Ehdotus Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien ympäristönsuojelumääräyksiksi

Liite 2 § 78, Sosiaali- ja potilasasimiestoiminnan selvitys vuodelta 2020

Kunnanhallitus 26.4.2021

Khall-ptk_260421

Kuntatekniikan lautakunta 28.4.2021

Kuntatekniikan lautakunnan pöytäkirja 28.4.2021

Kunnanhallitus 12.4.2021

Khall-ptk_120421

Liite 1 § 56, Avustusanomus,Interfin Oy 8.4.2021

Liite 2 § 57, Tarjouspyyntö

Liite 3a § 59, Ely-keskuksen lausunto

Liite 3b § 59, Kartta- ja kaavakarttaotteet

Liite 3c § 59, Asemapiirros

Liite 3d § 59, Jv-asemapiirros ja jätevesisuunnitelma

Kuntatekniikan lautakunta 14.4.2021

Kuntatekniikan lautakunnan pöytäkirja 14.4.2021

Kunnanhallitus 22.3.2021

Khall-ptk_220321

Liite 1, Tilinpäätös_2020

Liite 2 § 48, Henkilöstöraportti

Kunnanhallitus 8.3.2021

Khall-ptk_080321

Liite 1 § 40, Kymenlaakson hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2020-2025

Liite 2 § 40 , Painopistealueet

Liite 3 § 41, LupahakemusHepo-ojansuoNET

Liite 4 § 45, Kaavoituskatsaus 15.2.2021

Liite tiedoksi § 42, Hankesuunnitelma_työkykyä tukemassa_Kymenlaakso_sopeutettu

Kunnanvaltuusto 1.3.2021

Kvalt-ptk_010321

Liite 1 § 4_Miehikkälän lisäpoisto- ja arvonalennustarpeet 2020

Liite 2 § 6, Ratevan välirahoitushakemus

Liite 3 § 7 Ratevan lainahakemus

Kuntatekniikan lautakunta 24.2.2021

Kuntatekniikan lautakunnan pöytäkirja 24.2.2021

Kunnanhallitus 22.2.2021

Khall-ptk_220221

Liite 1 § 28_Miehikkälän lisäpoisto- ja arvonalennustarpeet 2020

Liite 2 § 30, Ratevan välirahoitushakemus

Liite 3 § 31, Ratevan lainahakemus

Liite 4 § 34, Kymenlaakson terveysliikuntastrategia toimenpide-ehdotukset 2021-2025 (23.12.2020)

Liite 5 § 35 , Lausunto_liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keskusvaalilautakunta 3.2.2021

Keskusvaalilautakunta 3.2.2021

Kevaltk Liite 1

Kevaltk Liite 2

Tarkastuslautakunta 13.1.2021

Tarkastuslautakunta 13.1.2021

Tarkastuslautakunta 28.10.2020

Tarkastuslautakunta 28.10.2020

Kunnanvaltuusto 15.2.2021

Kvalt-ptk_150221

Liite 1, Velkakirjaluonnos Miehikkälän Moottorikerho

Kunnanhallitus 8.2.2021

Khall-ptk_080221

Liite 1, Rahastojen pääomat 31.12.2020

Liite 2, Rakennusjärjestysluonnos

Liite 3, Kuntatekniikan lausunto rakennusjärjestyksestä

Kunnanhallitus 25.1.2021

Khall-ptk_250121

Liite 1, Tilinpäätöksen valmisteluaikataulu

Liite 2, Talousarvion täytäntöönpano-ohje

Liite3, Käyttösuunnitelma

Liite 4, Velkakirjaluonnos

Liite 5, Kymsoten kiintestöstrategia

Kuntatekniikan lautakunta 27.1.2021

Kuntatekniikan lautakunnan pöytäkirja 27.1.2021