fbpx
Miehikkälän kunta

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.01.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12. – 18.01.2022 ja ulkomailla 12. – 15.01.2022.

Aluevaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Aluevaaleissa valitaan valtuusto hyvinvointialueille. Valtuusto vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa perustettujen hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa. 

Äänelläsi on suora vaikutus toimivaan arkeen. Edustajasi päättävät lähipalveluista, kuten sosiaali- ja terveysasemien toiminnasta, vammaispalveluista, vanhuspalveluista sekä pelastustoimesta. 

Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Suomessa on 21 hyvinvointialuetta. Helsingissä hyvinvointipalveluista vastaa kaupunginvaltuusto. Sinä päätät, kuka oman hyvinvointialueesi aluevaltuustossa on. Aluevaltuusto puolestaan päättää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen. 

Kymenlaakson hyvinvointialue

Aluevaalit

 

Äänioikeus aluevaaleissa

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Äänioikeus

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:

Äänestysbussi keskiviikkona 12.01.2022

 klo 09:00 – 10:00  Pitkäkosken päiväkoti, Koskipirtintie 45

klo 10:30 – 12:00  Salo-Miehikkälän seurantalo, Maaskolantie 7

klo 12:45 – 13:15  Purhon Seurala, Seuralantie 16 A

klo 14:00 – 15:00  Muurolan seurantalo, Muurolantie 764

klo 15:45 – 16:15  Miehikkälän Metsästysseuran eräpirtti, Hurttalantie 552

 

Kunnanvirastolla torstaina 13.01.2022 alkaen

Käyntiosoite:  Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä

13.-14.1.2022 klo 09:00-15:00

15.-16.1.2022 klo 10:00-13:00

17.-18.2022 klo 09:00-18:00


Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksestä Hyvinvointikeskus Kunilassa ilmoitetaan vaalitoimikunnan toimesta julkipantavalla kuulutuksella.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön on pyydettävä kotiäänestystä viimeistään tiistaina 11.01.2022 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnalta kirjallisesti os. Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä tai puhelimitse puh. 040-1991 907 / keskusvaalilautakunnan sihteeri. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoimina 23.01.2022 klo 9:00 – 20:00 äänestysalueilla seuraavasti:

  1. Muurikkala, Muurikkalan seurojentalo, Muurikkalantie 1110 B
  2. Saivikkala, Kunnantalo, Keskustie 4 A
  3. Suur-Miehikkälä, Suurmiehikkälän koulu, Koulukuja 10

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla, esim. ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Selvitykseksi kelpaa myös ns. pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä.

Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.