fbpx
Miehikkälän kunta

Europarlamenttivaalit 2019 Miehikkälässä

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan, joka on viimeistään 80.päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja b1) jolla on kotikunta Suomessa 51.päivänä ennen vaalipäivää tai b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa. Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä, joko esittämällä henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja.

Ennakkoäänestys Ennakkoäänestysajanjakso on 15. – 21.5.2019.

Ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti: Kunnanvirastolla 16.5.2019 alkaen Käyntiosoite: Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä
• 16.- 17.5.2019 09.00 – 15.00

• 18. – 19.5.2019 10.00 – 13.00

• 20. – 21.5.2019 09.00 – 18.00

Äänestysbussi ajaa seuraavan aikataulun mukaisesti 15.5.2019
• Pitkäkosken päiväkoti – Koskipirtintie 45, 09.00 – 10.00

• Salo-Miehikkälän seurantalo – Maaskolantie 7, 10.30 – 12.00

• Purhon Seurala – Seuralantie 16 A, 12.30 – 13.00

• Muurolan seuratalo – Muurolantie 764, 14.00 – 14.30

• Miehikkälän Metsästysseuran Eräpirtti – Hurttalantie 552, 15.15 – 15.45

Laitosäänestys Ennakkoäänestyksestä Hyvinvointikeskus Kunilassa ilmoitetaan vaalitoimikunnan toimesta julkipantavalla kuulutuksella.
Kotiäänestys Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön on pyydettävä kotiäänestystä kirjallisesti os. Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä tai puhelimitse 040 1991 907 / Sirpa Sivula viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16 mennessä. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoimina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00 äänestysalueilla seuraavasti:
1 Muurikkala Muurikkalan koulu Tohmonmäentie 15 A 2 Saivikkala Kunnanvirasto Keskustie 4 A 3 Suur-Miehikkälä Suur-Miehikkälän koulu Koulukuja 10
Ulkomainonta Ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi kunnan luvanvaraisilla alueilla 8.5.2019 alkaen.

Miehikkälä 25.4.2019
Miehikkälän kunnan keskusvaalilautakunta