Miehikkälän kunta

Eduskuntavaalit 2019 Miehikkälässä

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.

Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on varauduttava toistamaan henkilöllisyytensä, joko esittämällä henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osittava asiakirja.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestysajanjakso on 3. – 9.4.2019.

Ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:
Kunnanvirastolla 4.4.2019 alkaen
Käyntiosoite: Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä

• 4. – 5.4.2019 09.00 – 15.00
• 6. – 7.4.2019 10.00 – 13.00
• 8. – 9.4.2019 09.00 – 18.00

Äänestysbussi ajaa seuraavan aikataulun mukaisesti 3.4.2019

• Pitkäkosken päiväkoti
– Koskipirtintie 45 09.00 – 10.00
• Salo-Miehikkälän seurantalo
– Maaskolantie 7 10.30 – 12.00
• Purhon Seurala
– Seuralantie 16 A 12.30 – 13.00
• Muurolan seuratalo
– Muurolantie 764 14.00 – 14.30
• Miehikkälän Metsästysseuran Eräpirtti
– Hurttalantie 552 15.15 – 15.45

Laitosäänestys
Ennakkoäänestyksestä Hyvinvointikeskus Kunilassa ilmoitetaan vaalitoimikunnan toimesta julkipantavalla kuulutuksella.

Kotiäänestys
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön on pyydettävä kotiäänestystä kirjallisesti os. Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä tai puhelimitse 040 1991 907 / Marja Kauppila viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16 mennessä. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoimina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00 äänestysalueilla seuraavasti:

1 Muurikkala Muurikkalan koulu Tohmonmäentie 15 A
2 Saivikkala Kunnanvirasto Keskustie 4 A
3 Suur-Miehikkälä Suur-Miehikkälän koulu Koulukuja 10

Ulkomainonta
Ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi kunnan luvanvaraisilla alueilla 27.3.2019 alkaen.

Miehikkälä 11.3.2019

Miehikkälän kunnan keskusvaalilautakunta