Miehikkälän kunta

Avustus yrityksille ja yhdistyksille nuorten kesätyöllistämiseen 2024

Miehikkälän kunta avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöntekijöiden (15 – 21 v.) palkkaamisessa (ei yrittäjien omille perheenjäsenille). Avustus on enintään 400 euroa / kesätyöntekijä ja työsuhteen tulee kestää vähintään yhden kuukauden. Työaika tulee olla vähintään 6 h / pv. Työntekijän tulee olla kirjoilla Miehikkälässä, mutta yritys tai yhdistys voi olla muuallakin kuin Miehikkälässä.

Avustusanomukset, joihin on liitettävä selvitys työllistettävästä henkilöstä, tulee toimittaa Miehikkälän kunnanvirastoon / yleishallinto, os. Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä, 19.4.2024 mennessä. Lisätietoja antaa palvelusihteeri Sirpa Sivula tai hallintosihteeri Marja Kauppila, puh. 05-74 901