Miehikkälän kunta

Avustus yrityksille ja yhdistyksille nuorten kesätyöllistämiseen 2017

Hakuaikaa jatketaan 30.4.2017 saakka.

Miehikkälän kunta avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöntekijöiden
(15-21 v.) palkkaa­misessa (ei yrittäjän omille perheenjäsenille). Avustus on enintään 400 euroa / kesätyöntekijä ja työsuhteen tulee kestää yhden kuukauden. Työaika tulee ol­la vähintään 6 h/pv. Työntekijän tulee olla kirjoilla Miehikkälässä, mutta yritys tai yhdistys voi olla muuallakin kuin Miehikkälässä.

Avustusanomukset, joihin on liitettävä selvitys työllistettävästä henkilöstä,
tu­lee toimittaa Miehikkälän kunnanhallitukselle os. Keskustie 4 A, 49700 Miehikkä­lä.

Lisätietoja antaa toimistosihteeri Tuula Harju, puh.  040 -1991 912

Miehikkälä 11.4.2017

Kunnanhallitus