Miehikkälän kunta

Palveluohjaus

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloittaa toimintansa 1.1.2019. Kaikkien Kymsoteen siirtyvien palvelujen tiedot löydät 1.1.2019 alkaen osoitteesta www.kymsote.fi.

Ikääntyneiden asiakasneuvontaa saa asiakasohjaajalta puhelimitse 040 5721 496 arkisin (normaali puhelun maksu).

Mitä palveluohjaus on?
Palveluohjaus on hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja ohjausta. Se pitää sisällään tietoa palveluista ja etuuksista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Palveluohjauksella pyritään tekemään omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä itsehoitoa.
Sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä oman asuinalueesi palveluohjaajaan kaikissa toiminakykyä ja suoriutumista askarruttavissa asioissa.

Kenelle palveluohjaus on tarkoitettu?
Palveluohjaus on tarkoitettu pääsääntöisesti ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville.

Missä palveluohjausta saa?
Oman asuinalueesi palveluohjaajan tavoitat puhelimitse tai sähköpostilla. Tarvittaessa palveluohjaaja tekee myös kotikäynnin. Palveluohjaajan voit tavata myös esitteen takasivulta löytyvistä palveluohjauspisteistä ennalta määrättyinä ajankohtina. Esitteen takasivulta löytyvät oman kuntasi palveluohjaajien yhteystiedot. Yhteystiedot löytyvät myös oman kuntasi internetsivuilta.

Mitä hyvinvointia edistävät kotikäynnit ovat?
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja ryhmätilaisuudet ovat ikäryhmittäin kohdennettuja tapaamisia kuntalaisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Tapaamisen tavoitteena on tukea ikäihmisen hyvinvointia ja kotona selviytymistä. Tapaamisessa tehdään arvio henkilön toimintakyvystä ja asuinympäristön riskitekijöistä sekä annetaan ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän lisäksi kotikäynnillä saa tietoa kunnassa tarjolla olevista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista.

Kuka on oikeutettu hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin?
Kaakon kakskossa ennaltaehkäiseviä kotiäyntejä tehdään 80 vuotta täyttäville, ei säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä oleville. Kotikäynnistä otetaan yhteyttä henkilöön kirjeitse. Myös muut kuin 80 vuotta täyttävät voivat saada kotikäynnin niin halutessaan, mutta heidän tulee itse ottaa yhteyttä käynnin sopimiseksi.

Terveysasemalla tehdään ikäihmisten terveystarkastuksia 75 vuotta täyttäville. Terveysasema kutsuu ko. kohderyhmään kuuluvat tarkastukseen henkilökohtaisesti.

Tietoa alueen yrityksistä löytyy Kaakon palvelukartasta.
Karttapalveluun pääset tästä.

Lisätietoja: puh. 040 5527 604.

Kaakon Kaksikon Ikääntyneiden palveluiden ohjaus ja neuvonta siirtyy marraskuun 2018 aikana Kotkan kotihoidon asiakasneuvontaan.

Kotihoidon asiakasneuvonta
Asiakasohjaajat 040 5721 496
Puhelinpalvelu ma-pe klo 8.30 – 15.00

Ikääntyneiden palvelut Kymsotessa