Dynasty tietopalvelu Haku RSS Miehikkälän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.miehikkala.fi:80/d5webmiehi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.miehikkala.fi:80/d5webmiehi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.01.2018/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 9

31.01.2018

 

Hulevesihaitan poistaminen

 

Tela 31.01.2018 § 9

Virolahden kunnan Sydänkylän kiinteistöjen Kolmio RN:o 7:103 ja Kujala RN:o 7:265 omistajat ovat tehneet tekniselle lautakunnalle pyynnön hulevesihaittojen poistamiseksi kyseisten kiinteistöjen alueelta. Hakijoiden mielestä hulevesihaitta aiheutuu liiketalon ja maantien alueilta pihaan valuvista vesistä. Pahimmillaan Kolmion kellariin valuu hulevettä niin, että vesipumppu on rikkoutunut. Myös Kujalan alueella vesi tulvii. Hulevesihaitan poistamiseksi hakijat vaativat alueella pidettävän katselmuksen, johon osallistuvat kaikki asianosaiset. Hakijoiden kiinteistöt on merkitty liitekarttaan.

 

Liite 3

Virolahden kunnan hallintosäännön 71 §:n 11. kohdan mukaan tekninen lautakunta toimii MRL:n 103 d §:n mukaisena toimielimenä ja valvoo MRL:n 13 luvun säännösten noudattamista ja antaa tarvittavat määräykset (MRL 103 d).

 

MRL 103 k §:n mukaan kunnan määräämä monijäseninen toimielin voi antaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle määräyksen hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi.

 

Jos hulevesistä aiheutuvan haitan poistaminen vaatii usean kiinteistön yhteisiä järjestelyjä, kunnan monijäseninen toimielin voi kiinteistön omistajan aloitteesta ja muita kiinteistön omistajia tai haltijoita kuultuaan määrätä kiinteistön tai kiinteistöjen hulevesien johtamisesta tai muista hulevesien hallinnan toimenpiteistä. Kiinteistöjen yhteisjärjestelyssä noudatetaan, mitä jäljempänä 164 §:n 2-4 momentissa säädetään.

 

 

MRL:n 164 §:n mukaan:

 

2.mom. Yhteisjärjestelyä koskevaan päätökseen tulee sisältyä järjestelysuunnitelma. Siinä määrätään alueen tai tilan käytöstä, sen kuntoon saattamisesta ja ylläpidosta sekä järjestelystä aiheutuvien kustannusten jakoperusteista ja suorittamisesta.

 

3.mom. Määräys yhteisjärjestelystä saadaan antaa, jos järjestely pysyvästi edesauttaa usean kiinteistön käyttöä eikä siitä aiheudu millekään kiinteistölle kohtuutonta rasitusta. Jolleivät asianosaiset sovi järjestelyyn liittyvistä korvauksista, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

 

4.mom. Yhteisjärjestelyä koskevalla päätöksellä perustettujen oikeuksien rekisteröinnistä säädetään asetuksella.

 

 

Pyydetty katselmus on aiheellinen, koska hulevesijärjestely koskee useampaa kiinteistöä. Myös ympäristötoimi kutsutaan katselmukseen, koska kysymyksessä voi olla myös ojitusta koskeva järjestely.

 

 

Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.

 

Teknisen johtajan ehdotus

Lautakunta sopii päivän ja edustajat katselmuksen pitämiseksi.

 

 

 

Katselmus pidetään viikolla 16 erikseen sovittavaan aikaan. Lautakunnan edustajina ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Arto Peltola ja sihteeri.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa