Dynasty tietopalvelu Haku RSS Miehikkälän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.miehikkala.fi:80/d5webmiehi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.miehikkala.fi:80/d5webmiehi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.01.2018/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 7

31.01.2018

 

Asemakaavan muutos

 

3/41.411/2018, 128/46.469/2017

 

Tela 31.01.2018 § 7

Perussuomalaiset ry on tehnyt 13.11.2017 valtuustoaloitteen Virojoelle rakennettavasta koirapuistosta. Aloitteessa ei kuitenkaan oteta kantaa koirapuiston tarkemmasta sijoituksesta.

 

 

Kunnalla on omistuksessa Virojoella kaksi sellaista aluetta, johon koirapuisto voisi soveltua. Toinen alue on Oikotien, Hevostien ja Haukitien kulmaukseen jäävä VP merkinnällä oleva puistoalue. Toinen alue on Ilmanmäentien ja Koukilanojan väliin jäävä VL merkinnällä oleva viheralue. Kumpikaan alue ei sovi varsinaiseen rakentamiseen, koska alueella on mäiltä purkautuvaa paineellista pohjavettä. Koirapuiston tyyppisessä ratkaisussa pohjavesi pystytään hallitsemaan salaojituksella.

 

Koirapuisto aiheuttaa ympäristöön jossakin määrin häiriötä, ja siksi sijoittaminen asemakaava-alueelle on syytä tutkia asemakaavan muutoksella. Tällöin pystytään kuulemaan parhaiten kaikki, joiden etua tai oikeutta muutos koskee.

 

 

Asuinrakentamiseen varattavien tonttien lisäämiseksi tulee korttelissa 49 oleva maatilan tilakeskuksen alue muuttaa asuinpientalojen rakennusalueeksi. Kunta on hankkinut alueen omistukseensa.

Liite 1

 

Kohteet on merkitty liitteenä 1 oleviin kaavakarttoihin.

 

 

Kaavoituksen käynnistämisestä päättää kunnanhallitus.

 

 

Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.

 

Teknisen johtajan ehdotus

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää käynnistää Virojoen asemakaavan muutoksen liitteenä olevien kaavakarttojen mukaisilla alueilla. Kaavamuutoksessa tutkitaan koirapuiston sijoittamismahdollisuutta Oikotie-Hevostie-Haukitie välissä olevalle VP- alueelle tai vaihtoehtoisesti Ilmanmäentien ja Koukilanojan väliselle VL-alueelle.

 

Korttelissa 49 tutkitaan olevan maatilan tilakeskuksen muuttaminen asuinrivitaloalueeksi.

 

Muutosehdotus

Lautakunta päättää, että Virojoella maaseutumaisessa taajamassa koirapuiston tarve on niin vähäinen, ettei kunta lähde sellaista rakentamaan. Mikäli koiranomistajilla on tarvetta ja halua rakentaa koirapuisto, niin kunta osoittaa alueeksi vanhan hyppyrimäen alastuloalueen. Alue on yleiskaavassa VL-aluetta, ja kaavallisesti koirapuisto voidaan tehdä sille alueelle.

 

 

Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää käynnistää Virojoen asemakaavan muutoksen liitteenä olevien kaavakarttojen mukaisilla alueilla. Korttelissa 49 tutkitaan olevan maatilan tilakeskuksen muuttaminen asuinrivitaloalueeksi ja kortteleissa 74-75 puiston poistamista olemassa olevien omakotitalojen tonteilta.

 

Päätös

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa